Tapaturmavakuuttamisesta annettu puutteellisia tietoja tulorekisteriin

Tapaturmavakuutusyhtiöiden ensihuomiot tulorekisterin tiedoista

Kuluvan vuoden alusta alkaen tapaturmavakuutusyhtiöt käyttävät työnantajien tulorekisteriin ilmoittamia tietoja toiminnassaan. Vuodelta 2019 ei anneta enää vuosi-ilmoitusta, joten toimet perustuvat annettuihin palkkatietoilmoituksiin. Niin vakuutusmaksujen kuin työntekijöille tapaturma- ja ammattitautilain perusteella maksettavien korvausten oikeellisuus edellyttää, että tiedot on ilmoitettu tulorekisterin ohjeistuksen mukaisesti.

Tapaturmavakuuttajille on jo tammikuun aikana tullut vastaan puutteellisesti, ja jopa virheellisesti, ilmoitettuja vakuuttamistietoja. Osalle työntekijöistä ei ole ilmoitettu lainkaan tapaturmavakuutuksen alaisia suorituksia ja osalla puuttuu ammattiluokka tai sitä ei ole ilmoitettu oikealla TK10-koodilla. YEL-/MyEL-vakuutetuilla taas on joissain tapauksissa ilmoitettu suoritukset lakisääteisen tapaturmavakuutuksen alaisiksi suorituksiksi, vaikka YEL-yrittäjät eivät kuulu sen piiriin.

Palkkatietoilmoituksilla annettavat tapaturmavakuuttamisen tiedot

Työntekijän tiedoissa on ilmoitettava ovatko suoritukset henkilölle sosiaalivakuutusmaksujen alaisia, esimerkiksi työntekijän tai YEL-yrittäjän saamien suoritusten osalta. Tarvittaessa myös osassa tulolajeja on otettava kantaa minkä sosiaalivakuutusmaksun alainen suoritus on, tai ei ole, sen mukaan mikä on tulolajin sosiaalivakuutusmaksujen oletusarvo.

Ammattiluokka määrittelee työtehtävän ja sen riskiperusteisuuden ja se on ilmoitettava Tilastokeskuksen TK10-koodilla. Oikeasta koodista saa tarvittaessa tietoa yrityksen tapaturmavakuutusyhtiöstä.

Tapaturmavakuutusyhtiöt tarvitsevat korvauspäätöksiensä perusteeksi tiedot tulorekisteristä laajalla täydentävien tietojen tasolla ilmoitettuna, jolloin korvauskäsittelyiden yhteydessä työnantajan tarvitsee ilmoittaa erikseen mahdollisimman vähän tietoja. Mikäli palkkatietoilmoitus on tehty pakollisten tietojen tasolla, vakuutusyhtiö pyytää muun muassa palvelussuhde- ja poissaolotietoja. Jatkossakin on kuitenkin tarvittaessa ilmoitettava tarkempia tietoja esimerkiksi poissaoloa edeltävän ajanjakson ansioista ja ennakonpidätystiedoista esimerkiksi vakuutushakemuksella.

Vakuuttamisen tietojen korjaaminen tulorekisteriin

Suorituksen maksaja on velvollinen korjaamaan antamansa virheelliset tiedot tulorekisteriin. Aiemmin annettu palkkatietoilmoitus on mitätöitävä tietoja korjattaessa ennen uuden ilmoituksen antamista, kun kyseessä on muun muassa vakuuttamisen muutos. Tulorekisterin ohjeessa tietoa korjaamisesta.

Lähde: MyNewsDesk